Na een verkennend gesprek, bekijkt de coach samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt. Er wordt samen een actieplan opgesteld op maat van jouw opvang waarbij we maximaal rekening houden met jouw wensen en noden.

Vier Hoog biedt 3 ondersteuningsvormen aan:

 • Individuele coaching in de kinderopvanglocatie
 • Collectieve momenten (lerende netwerken, intervisie of vorming)
 • Ondersteuning op afstand (mail, telefoon, digitaal platform)

Onze focus ligt voornamelijk op pedagogische thema’s zoals:

 • Wennen
 • Spelaanbod
 • Inrichting van de opvangruimte
 • Regelmaat in de dagindeling
 • Welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen
 • Stimulering van de ontwikkeling
 • Taalbeleid
 • Onderling respectvolle houding
 • Continuïteit in de begeleiding van kinderen
 • Toezicht en permanente begeleiding
 • Communicatie met ouders
 • Kwaliteit in de kinderopvang: MeMoQ en het pedagogisch raamwerk

Ook met alle andere vragen kan je terecht bij je pedagogisch coach. We helpen je graag verder.