Vier Hoog hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wat is de GDPR?

De GDPR (of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming- AVG) is sinds 25 mei 2018 de nieuwe Europese Privacywetgeving. Deze Europese Privacywetgeving legt vast hoe wij jouw gegevens kunnen verwerken. Onder verwerking van persoonsgegevens valt onder meer; ze opslaan, doorsturen, verspreiden, raadplegen, enz.

Conform de GDRP is een persoonsgegevens elke informatie waarmee je rechtstreeks of onrechtstreeks een persoon kan identificeren zoals bijvoorbeeld; naam, foto, rijksregisternummer, medische gegevens, …

Juridische basis

Vier Hoog zal zich altijd baseren op een juridische basis om gegevens van jou te verwerken.

De juridische basis waarop wij ons baseren zijn onder meer:

  1. De toestemming die we van jou verkrijgen
  2. Een overeenkomst die we met jou hebben afgesloten
  3. Een wettelijke verplichten waar we aan moeten voldoen
  4. Voor het vervullen van een gerechtvaardigd belang

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer er persoongsgegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke recht zoals:

  1. Recht op inzage
  2. Recht van overdracht
  3. Recht op verbetering
  4. Recht op verwijdering of vergetelheid
  5. Recht op bezwaar

Om beroep te doen op deze rechten kan je ons per mail contacteren via privacy@i-mens.be of per brief op onderstaand adres:

Data Protection Officer i-mens
Tramstraat 61
6052 Zwijnaarde

Wij antwoorden binnen de 30 dagen nadat we jouw verzoek ontvangen hebben.

Onze privacyverklaring