Voor Vier Hoog is elke kinderopvang uniek!

Waar staan we voor?

De ondersteuners van Vier Hoog willen samen met jou inzetten op het vergroten en verankeren van de kwaliteit van je opvang. Zeven principes staan centraal in onze visie:

  • Ruimte voor diversiteit
  • In een sfeer van vertrouwen
  • Een groeifocus
  • Gericht op verbinding
  • Out of the box denken en handelen
  • Stimuleren van reflectie
  • Brede thematische expertise

De volledige visietekst kan je hier nalezen.