Vier Hoog is hoofdzakelijk actief in de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In opdracht van de Vlaamse Regering bieden wij ondersteuning aan prioritaire kinderopvanginitiatieven. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor subsidiegeld waardoor de ondersteuning voor deze kinderopvanginitiatieven kosteloos is.

De prioritaire doelgroepen zijn:

Organisatoren van de gezinsopvang die:
  • geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen.
  • een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en slechts 1 locatie hebben.
Organisatoren van de groepsopvang die:
  • geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen.
  • een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over max. 18 plaatsen beschikken.
Organisatoren (gezins- en groepsopvang) die:
  • een aanmaning kregen van Opgroeien.
(Kandidaat) organisatoren van kinderopvang (gezins- en groepsopvang)