Vier Hoog is hoofdzakelijk actief in de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De Vlaamse Regering maakt een onderscheid tussen 2 doelgroepen: prioritaire en niet-prioritaire doelgroep. De ondersteuning van de prioritaire doelgroep wordt door de Vlaamse Regering voorzien met subsidiegeld. Behoor je niet tot de prioritaire doelgroep? We bekijken graag samen andere mogelijkheden.

Prioritaire doelgroep

De Vlaamse overheid bepaalde een prioritaire doelgroep voor wie ondersteuning kosteloos is. Dit zijn:

Organisatoren van de gezinsopvang die:
  • Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen.
  • Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en slechts één locatie hebben.
Organisatoren van de groepsopvang die:
  • Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen.
  • Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over max. 18 plaatsen beschikken.

Niet-prioritaire doelgroep

Organisatoren van gezins- en groepsopvang die:
  • Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over meer dan 18 plaatsen beschikken.