Het organiseren van kinderopvang is een professionele activiteit waarbij de focus ligt op kwaliteit. In onze ondersteuning zien we kwaliteitsvolle opvang als een breed begrip waarbij niet enkel pedagogisch handelen centraal staat maar ook vele andere facetten van kinderopvang.

Daarom is onze ondersteuning erop gericht om kinderopvanginitiatieven te versterken in hun beleidsvoerend vermogen. Onze ondersteuners gebruiken hiervoor eigen methodieken die systematisch en planmatig toewerken naar kwaliteitsverbetering van de totale werking.

Met deze methodieken gaat de ondersteuner in gesprek met de opvang over de totale werking. De krachten en groeipunten worden in kaart gebracht. Samen gaan we aan slag om de doelen van de opvang na te streven.

We zetten in op onderstaande thema’s die de kern uitmaken van het beleidsvoerend vermogen van een kinderopvang.

Bestuurlijke weerbaarheid en transparantie
  • Organisatie
  • Kwaliteitsbeleid
  • Medewerkersbeleid
Financiële weerbaarheid en transparantie
  • Financieel beleid
Pedagogische weerbaarheid en transparantie
  • Pedagogisch beleid
  • Toegankelijkheid
    • m.i.v. sociale functie, flexibiliteit, inclusie
  • Veiligheid en gezondheid

Organisatie

Communicatie
Organisatie opvang
Samenwerking partners
Open voor innovatie

Kwaliteit

Visie opvang
Gebruik kwaliteitshandboek

Medewerkersbeleid

Draagkracht
Tevredenheid
Groei en inspraak
Zelfreflectie en overlegmomenten

Financieel beleid

Investeringen
Inzage inkomsten en uitgaven

Pedagogisch beleid

Kind voelt zich goed
Betrokkenheid kind
Ontwikkelkansen

Toegankelijkheid

Aantal gezinnen
Drempels voor kwetsbare gezinnen

Veiligheid en gezondheid

Procedures veilige kinderopvang
(On)veilige plaatsen in de opvang