Het organiseren van kinderopvang is een professionele activiteit waarbij de focus ligt op kwaliteit. In onze ondersteuning zien we kwaliteitsvolle opvang als een breed begrip waarbij niet enkel pedagogisch handelen centraal staat maar ook vele andere facetten van kinderopvang.

Daarom is onze ondersteuning erop gericht om kinderopvanginitiatieven te versterken in hun beleidsvoerend vermogen. Onze ondersteuners gebruiken hiervoor eigen methodieken die systematisch en planmatig toewerken naar kwaliteitsverbetering van de totale werking.

Met deze methodieken gaat de ondersteuner in gesprek met de opvang over de totale werking. De krachten en groeipunten worden in kaart gebracht. Samen gaan we aan slag om de doelen van de opvang na te streven.

We zetten in op onderstaande thema’s die de kern uitmaken van het beleidsvoerend vermogen van een kinderopvang.

Bestuurlijke weerbaarheid en transparantie
Organisatie
 • Hoe is de opvang georganiseerd?
 • Is er samenwerking met externe/lokale partners?
 • Staat de opvang open voor innovatie?
 • Hoe communiceert de opvang?
Kwaliteitsbeleid
 • Wat is de (langetermijn)visie van de opvang?
 • Hoe gebruikt de opvang het kwaliteitshandboek?
Medewerkersbeleid
 • Voelt elke medewerker zich goed in zijn/haar job?
 • Kan elke medewerker voldoende groeien in zijn/haar job?
 • Hoe verlopen overlegmomenten?
 • Heeft elke medewerker voldoende inspraak?
 • Hoe zorg ik als onthaalouder voor voldoende draagkracht voor mezelf?
 • Hoe wordt er aan (zelf)reflectie gedaan?
Financiële weerbaarheid en transparantie
Financieel beleid
 • Heeft de opvang voldoende inzage over inkomsten en uitgaven?
 • Welke investeringen wil de opvang realiseren?
Pedagogische weerbaarheid en transparantie
Pedagogisch beleid
 • Hoe zorgt de opvang ervoor dat elk kind zich goed voelt in de opvang?
 • Hoe zorgt de opvang ervoor dat elk kind betrokken is in de opvang?
 • Hoe zorgt de opvang voor voldoende ontwikkelkansen voor elk kind?
Toegankelijkheid
 • Welke gezinnen maken vandaag gebruik van de opvang?
 • Welke drempels zijn er voor kwetsbare gezinnen?
Veiligheid en gezondheid
 • Hoe verlopen de procedures m.b.t. veilige kinderopvang?
 • Wat zijn veilige of onveilige plaatsen in de opvang? Hoe kan hier bewust mee worden omgegaan?