De ondersteuning is erop gericht om organisaties te versterken in hun beleidsvoerend vermogen. Onze ondersteuners gebruiken hiervoor een eigen instrument dat toelaat systematisch en planmatig te werken naar kwaliteitsverbetering van de totale werking. We zetten in op onderstaande thema’s die de kern uitmaken van het beleidsvoerend vermogen van een organisatie.

Bestuurlijke weerbaarheid en transparantie
  • Medewerkersbeleid
  • Organisatie
  • Kwaliteitsbeleid
Financiële weerbaarheid en transparantie
  • Financieel beleid
Pedagogische weerbaarheid en transparantie
  • Pedagogisch beleid
  • Toegankelijkheid (m.i.v. sociale functie, flexibiliteit, inclusie)
  • Veiligheid en gezondheid