Na een verkennend gesprek, bekijkt de ondersteuner samen met jou wat ondersteuning voor jou kan betekene. Er wordt samen een traject aangegaan op maat van jouw opvang waarbij we maximaal rekening houden met jouw wensen en noden.

Vier Hoog biedt 3 ondersteuningsvormen aan:

 • Coaching in de kinderopvanglocatie.
 • Leer- en uitwisselingsmomenten in groep:
  • fysieke en online lerende netwerken
  • intervisie en vorming
 • Ondersteuning op afstand:
  • mail
  • telefoon
  • social media
  • nieuwsbrieven
  • inspiratiemateriaal

Onze troeven

 • Vraaggericht werken.
 • Ondersteuning op maat van de opvanglocatie.
 • Expertise in verschillende domeinen van kinderopvang.
 • Gericht op het samen bepalen en nastreven van doelen.
 • Professionele én persoonlijke band met de opvanglocaties.